полиция

57 обявени за издирване лица са задържани в Русенска област през 2023 година

Служители от охрана на обществения ред и териториална полиция в Русенска област през изтеклата 2023 г. са проверили общо 75 603 лица, задържали са 538 извършители на престъпления и са установили 57 лица, обявени за издирване. Провели са 2011 специализирани полицейски операции. Изготвили са 326 писмени полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР и са съставили 3225 протокола за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР (1600 за 2022 г.).

Оказани са 12 026 съдействия, в т.ч. помощ на 175 жертви на домашно насилие и 3167 съдействия на граждани по друг повод. Реагирали са на 13 325 сигнала, като от тях 11,8 на сто са за нарушения на обществения ред, 9,3% за нарушаване на нощната тишина, 4,42% за извършени престъпления , 1,13% за домашно насилие.

Съставени са 22775 акта за установени административни нарушения, проведени са 3835 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения и други обекти.

През 2023 година по всички показатели за оценка на дейността на ОД на МВР – Русе по линия на „Патрулно-постова дейност“ и „Териториална полиция“ се отчита увеличение спрямо аналогичният период на 2022 година. Приключените преписки от полицейските служители в „Териториална полиция“ са били 19831, което е повече с 1037 или увеличението е 5,52 пункта спрямо 2022г. когато те са били 18794 броя. Охраняваните масови мероприятия са били 195 броя спрямо 160 през 2022 г., което е увеличение с около 22 %.

През 2023 г. са връчени 12356 покани, постановления, призовки и други, като броят им през 2022г. е бил 10187. Увеличението е с около 21 на сто.

Сподели: