58-ма научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

58-ма научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Съюзът на учените – Русе организират 58-мата Годишна международна научна конференция. Научни и пленарни сесии ще бъдат проведени в Силистра на 18 октомври, в Русе – на 24, 25 и 26 октомври и в Разград на 1 и 2 ноември 2019 година. Тема на конференцията е „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – II“.

Председател на организационния комитет е чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, ректор на Русенския университет и председател на Съюза на учените – Русе. Научен секретар е проф. д-р Диана Антонова, заместник ректор по Научноизследователската дейност.

По време на всички сесии на Научната конференция ще бъдат представени общо 294 доклада с автори от Украйна, Молдова, Румъния, Полша, Македония, Хърватска, Италия, Гърция, Франция, САЩ, Австралия и Великобритания.

Пленарните доклади в Русенския университет ще бъдат изнесени от:

  1. Проф. Д-р Емиле Николас Караилиев, университет Pantheon-Sorbonne University – Paris 1, Франция, институт D’administration des entreprises (iae) – Университетски училища по мениджмънт, Франция

Пленарен доклад на тема: Публично-частни партньорства (ПЧП) за подготовка на големи инвестиционни проекти – примери от Франция и България

  • Проф. д-р Костадин Костадинов, Институт по механика – БАН,
    съветник на Министъра на образованието и науката

Пленарен доклад на тема: Предприемачество и бизнес планиране на стартиращи фирми за експлоатиране и комерсиализиране на резултатите от научните изследвания.

  • Проф. д-р Данаил Петров, дмн, FETCS, FEBTS,
    началник на клиниката по Гръдна хирургия към СБАЛББ „Св. София“, Медицински университет, София

Пленарен доклад на тема: Персонализиран подход в лечението на неопластични белодробни болести и качество на живот – през погледа на гръдния хирург.

Сподели:

Още новини от деня