58 приемни семейства има в Русенска област

От началото на годината до момента Комисията по приемна грижа е заседавала 2 пъти, като на заседанията са взети решения за утвърждаване на 4 професионални приемни семейства и са разгледани 24 годишни доклада. Към момента на територията на област Русе има общо 58 професионални приемни семейства.

Община Русе разполага с общо 22 приемни семейства, като техен работодател е Община Русе.
За община Бяла приемните семейства са 23, в община Борово има 3 ПС и в община Ценово – 3. За трите общини доставчик на услугата е Община Бяла.

В общините Две могили и Иваново има общо 7 приемни семейства. Единствената община, в която не е развита приемната грижа е община Ветово, тъй като на територията на общината не са установени деца, нуждаещи се от приемна грижа.

В 45 от семействата са настанени общо 61 деца. 13 приемни семейства в областта са свободни поради различни причини – основно липса на деца, които да отговарят на профилите на приемните родители; някои от семействата за заявили желание за временно преустановяване на дейността.

Съгласно заповедта за утвърждаване, всяко ПС има определен профил – брой деца, възраст, пол, етнос, специални нужди, които може да има детето, както и ПС с готовност да приеме дете в режим на „спешно настаняване“. На всяко ПС може да бъдат променени съответните параметри в профила след обучение и становище от доставчика на социалната услуга.

Съгласно Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, размерът на основното месечно трудово възнаграждение на приемните родители е:

за настаняване на едно дете – 150% от МРЗ;
за настаняване на две деца – 160% от МРЗ;
за настаняване на три или повече деца – 170% от МРЗ.

Приемните родители получават и ежемесечни средства за детето/децата, които са настанени, които се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:

– до 7 години – 3-кратния размер на гарантирания минимален доход;
– от 7 до 14 години – 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход;
– от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.

Приемните семейства, които полагат грижи за дете с увреждане, получават и месечна помощ за отглеждане на дете, съгласно чл.8д от ЗСПД, както следва:

– за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
– за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
– за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"