593 хил. лева са приходите от нощувки за септември на средствата за подслон и места за настаняване в Русенска област

Средствата за подслон и места за настаняване в Русенска област към края на септември са 44. Те разполагат с 1681 легла, като в тях са осъществени 50 430 леглоденонощия. 14 132 са осъществените нощувки, като 4074 се падат на чужди граждани. 8 417 са пренощувалите лица, а 2513 са чужденци. 593 хил. лева са приходите от нощувки за месеца. 219 хил. от тях са принос на чужди граждани.През септември 2013 г. в страната са функционирали 2 481 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – х…

Код на новината : *120161.html

    

Сподели: