елиас канети

6 кандидати за директор на ОУ „Л. Каравелов“, 5 – за СУ „Йордан Йовков“, а 4 – за ПГИУ

6 са допуснатите кандидати за длъжността „директор“ на ОУ „Л. Каравелов“ – Русе, 5 са те за СУ „Йордан Йовков“, а 4 – за ПГИУ „Елиас Канети“. За ОУ „Любен Каравелов“ кандидатите са: Деян Стайков, Даниела Дойнова-Кънчева, Маргарита Стоилова, Кремена Кръстева, Росица Кунчева и Веселка Николаева. За ПГИУ са допуснати: Анелия Георгиева, Даниела Дойнова-Кънчева, Марина Мунева-Петкова и Калина Пенева. Да ръководят ОУ „Й. Йовков“ пожелаха: Валентин Дочев, Кремена Кръстева, Милослава Колева, Еленка Димитрова и Росица Кунчева.

Двама не са допуснати до участие в конкурса за директор на ПГИУ – Русе.

Нели Димова е единственият кандидат за ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Борово, Мюжген Ахмедова – за ОУ „П. Р. Славейков“ – Смирненски, а Гергана Проданова – за НУ „В. Априлов“ – Хотанца.

Първият етап – писмен изпит-тест от конкурсната процедура – ще се проведе на 21.11.2018 г. (сряда) от 10,00 часа в ПГСАГ „П. Пенев” – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №105а. Кандидатите следва да се явят в 09,30 часа и да носят документ за самоличност.

Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали писмения изпит-тест, ще се проведе на 22.11.2018 г. от 10,00 часа в ПГСАГ „П. Пенев” – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №105а по предварително обявен график.

сн. Архив

Сподели: