нелегални мигранти от Сирия

6 нелегални мигранти екстрадирани принудително от територията на окръг Гюргево за година, други 6 чакат

Служителите на Бюрото за имиграция в Окръг Гюргево са оформили документите за пребиваване на територията на Румъния на 846 души само през 2017 година. 484 от тях са от т. нар. трети страни /основно от Турция, Ливан и Молдова/, а 362 – от държави – членки на ЕС, Швейцария и др. Основен дял сред последните имат гражданите на България, Италия и Гърция. Основни причини за търсене на статут на пребиваващ на територията на Румъния са свързани със събиране на семейства, намиране на работа и постоянно установяване в Румъния.

Одобрени са 38 покани към граждани на Иран, Ливан, Китай и Палестина, които са посетили Румъния. Одобрено е удължаване временното пребиваване и са издадени 130 разрешения за пребиваване, като 110 от тях са за временно пребиваване. 47 са издадените удостоверения за регистрация на граждани от страните – членки на ЕС, Швейцария и др. 16 са издадените разрешителни за работа на работници и спортисти за периода при 18 подадени молби.

През годината са проведени 112 проверки на територията на окръга за установяване на нелегално пребиваващи на територията на Румъния. Установени са 19 чужденци, пребиваващи нелегално на територията на окръга. 9 са издадените решения за доброволно или принудително напускане на територията на страната. 6 от тях са екстрадирани. За други 6 са наложени мерки за неотклонение в специални центрове на дирекцията по миграция преди да бъдат изпратени в страните им на произход. Полицаите от структурата по миграция са наложили през годината 52 санкции за неспазване режима за пребиваване в Румъния на обща стойност 13 000 лева.

През 2017 година служителите на бюрото са установили 4 граждански брака, сключени по „сметка“ между румънци и жители на Косово и Куба. Във всички случаи на чуждите граждани е отказано продължаване на пребиваването в Румъния, като им е даден срок за доброволно напускане на страната.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня