6 павилиона и 10 РИЕ ще има в зоната на площад „Европа“ в Русе

В Дирекция Устройство на територията и контрол по строителството е изготвен проект на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ /пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост/ – гр. Русе, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе. Обхватът на зоната е определен с действащата „Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и Наредба №7 на Общински съвет …

Прочети повече: *154316.html

Сподели: