6 248 лв. са събрани на територията на Районно мюфтийство – Русе през Седмицата на сираците

През 2017 година за пореден път беше организирана Седмицата на сираците – националната социална кампания в помощ на сираците на Главно мюфтийство. Тя се проведе в периода 27 октомври – 3 декември, като в нея активно участие взеха районните мюфтийства в страната, както и духовните училища на територията на България – в Момчилград. Шумен и Русе. В кампанията в помощ на сираците се включи и Висшият ислямски институт. Освен това каузата беше подкрепена и от частни дарители от страната и чужбина.

„Общата сума, която успяхме да съберем в рамките на кампанията Седмица на сираците 2017, възлиза на 200 649 лева.“ – официално съобщи експертът от Отдел „Социален“ в Главно мюфтийство Бахри Изет. Той не успя да скрие удовлетворението си от факта, че сумата е значително по-голяма от тази, която е била събрана в рамките на същата кампания година по-рано, през 2016 година. Тогава по време на Седмица на сираците 2016 събраните средства са възлизали на 118 338 лева. 6 248 лв. са събрани на територията на Районно мюфтийство – Русе за периода.

Средствата, които всяка година успява да събере кампанията Седмица на сираците, постъпват във Фонд „Сираци“ към Отдел „Социален“ на Главно мюфтийство. И въобще сериозна част от приходите в този фонд са именно от ежегодната социална кампания.

„Сумата от 200 649 лева, която беше събрана в края на изминалата година по време на Седмица на сираците 2017, ще бъде изразходвана в полза на сираците през настоящата 2018 година.“ – каза още Бахри Изет. Той не пропусна да благодари на всички добродеятели от страната и чужбина, с чиято помощ бяха събрани средствата в помощ на сираците по време на последната социална кампания на Главно мюфтийство.

Сподели: