дирекция "Инспекция по труда" - Русе Ирена Николаева

60 нарушения установени при 11 проверки в русенски хотели и ресторанти през септември

11 са проверките в хотели и ресторанти в Русенска област. Констатирани са 60 нарушения, като тук преобладават нарушения по спазването нормативните актове, уреждащи трудовите правоотношения, съобщи днес директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Ирена Николаева. Става дума предимно за заплащане по време на нощен труд, на официален празник, извънреден труд, през почивни дни и пр. 19 от нарушенията са по заплащането на труда, а 10 – по работното време, като 7 са за работа на официален празник. Общият брой на нарушенията по трудовите правоотношения са 38. Проверките продължават.

Сподели: