Сдружение БРТИМ разширява дейността си в нова сграда на ул. „Константин Иречек“

След проведен конкурс от Община Русе за отдаване на помещение – общинска собственост под наем, Сдружение БРТИМ беше определено за срок от 10 години като наемател на втория етаж на сградата на ул. “Константин Иречек” № 16, известна още като Дом на учените. В наетите площи ще се помещава офисът на Сдружението, Център за възстановително правосъдие за деца и Център за обществена подкрепа за деца. В ход е широкомащабен план за реновиране и осъвременяване на наетия сграден фонд, кат…

Код на новината : *125547.html

    

Сподели: