Ще приватизират имот на „БЕСКУ“ – Бяла

Общински съвет- Бяла откри процедура по приватизация чрез търг на обособени части – УПИ І-2208 в кв.”Ханища”, по регулационния план на гр.Бяла с площ от 7 639.00 кв.м, с построените в него сервизна работилница с площ от 1 125.00 кв.м, баня с площ от 61.00 кв.м и диспечерна с площ от 42.00 кв.м от имуществото на „БЕСКУ” ЕООД – гр. Бяла със запазване право на ползване. Управителят на „БЕСКУ” ЕООД – гр. Бяла е задължен да извърши действията по изготвяне на…

Код на новината : *125583.html

    

Сподели: