Предстои продажба на няколко общински имота в местността „Дрибак 6“ край Николово

Община Русе е собственик на незастроени недвижими имоти в землището на село Николово. Описаните имоти представляват земеделска земя, попадаща в територия по

Сподели: