667 жени с РМШ са диагностицирани за година в КОЦ - Русе

667 жени с РМШ са диагностицирани за година в КОЦ – Русе

За 2019 година в Комплексен онкологичен център са диагностицирани общо 667 жени с рак на маточната шийка и тялото на матката от Област Русе и региона. Статистически данни за състоянието на пациентите по този проблем в град Русе и района представи д-р Камен Кожухаров, управител на КОЦ –Русе.

В месеца, определен за борба с рака на шийката на матката, управителят на КОЦ-Русе д-р Камен Кожухаров и гинекологът д-р Петров коментираха заболеваемостта на населението в Русе и района, както и за използваната методика от специалистите -онколози, за справянето с проблема.

Ракът на шийката на матката  е едно от социално значимите онкологични заболявания, уточни той. За него има скринингова програма, финансирана от НЗОК, и тя е по същата схема както при рака на гърдата.

През 2017 година ранното диспансеризиране на пациентките е било 58% от всички, докато през 2019 година стават 77,8% /изравнили са се с американската статистика/. Това постижение става благодарение на мрежата от гинеколози от двете големи болници и частните практики, както и повишената здравна култура на пациентките. На всички, на които е открито това заболяване в ранен стадий имат  100% шанс да бъдат излекувани и да продължат да водят нормален живот.

Д-р Кожухаров обърна внимание и на един друг тумор – на тялото на матката, където има разлика в прогноза и лечението му. При него има странна тенденция, която се заключава в това че ранно откритите винаги бележат ръст в процентно отношение. За 2017 година те са 74%, докато 2019 година са 87%. Той отбеляза, че смъртността при това заболяване е малко по-висока от порядъка на 0,09%. Смъртността при рака на шийката е 0,07%.

В Русе и русенския район заболеваемостта от рак на матката е не изменя. През 2017 година са били регистрирани 36 жени на 100 хиляди, а през 2019 година са 32 на 100 хиляди. Това флуктоира във времето. Нямането на тенденция за увеличение, не води и до успокоение, уточни той.

При рака на тялото на матката 2017 година 39%  на 100 хиляди за тази 2019 година 34% на 100 хиляди.

Общо болестността  / новооткритите за годината и тези от предходни години/от двете заболявания, засяга общо около 640 жени за 2017 година, докато за 2019 година са достигнали 667. Това ранно откриване е благодарение на създадената здравна система.

В разговора се включи д-р Петров, гинеколог, който разказа за клиниката и лечението на тези заболявания. Той потвърди, че това са много значими болести за цялото човечество и от голямо значение е диагностицирането им в ранен стадий.

Заболяването рак на шийката на матката е второто по честота заболяване на половите органи у нас. Заболяването на шийката на матката може да бъде разделено. Като една първа фаза : плевдоерозето, левкопатия, полип на маточната шийка и плоските кондиломи. Като преинвазивни могат да се отнесат Син1 и Син 2 нискостепенна  интра липителна неоплазия и карценомен  инсито. В трета фаза са инвазивните карценоми: вроговяващ и невроговяващ клетъчен карценом- 90% от всички карценоми на маточната шийка.

На второ място са аденокарценомите, посочи той.

Това заболяване изисква често да се ходи при гинеколог, уточни д-р Петров. Изследването предполага да се вземе цитонамазка, полпоскопия или прицелна биоскопия, абразио и пр..

При рака на матката важен прогнозтичен фактор хистологичния вид на тумора. Като голям процент се съдържа от адинокарценомите  89%. При тези пациенти обикновено има 5 годишна и по голяма преживяемост.

Накрая д-р Петров заключи, че в КОЦ Русе лечението се провежда съобразно спазване на световните стандарти.   

Сподели:

Още новини от деня