667 молби за помощи при отопление са подадени в ДСП – Гюргево до 7 ноември

Време за прочитане: < 1 мин.

301 молби за помощи при отопление през този отоплителен сезон бяха депозирани до 25 октомври в Дирекция „Социално подпомагане“ – Гюргево. Към 7 ноември техният брой вече е 667. 301 от тях са молби на социалнослаби граждани за помощ при отопление с парно, 184 – за отопление с природен газ, 111 – за отопление с въглища и дърва, а 71 – за отопление с ел. енергия. Молбите се приемат на две места в града, придружени с доказващи материалното състояние документи. Очаква се до 20 ноември броят на молбите да нарастне, като подалите ги ще се ползват от държавна или общинска помощ при отопление /в случая за топлинна енергия от ТЕЦ/ през целия сезон. По отношение фактурите от местния ТЕЦ, общината покрива от 7 до 25 % от стойността според дохода на член от семейството. Тази помощ допълва отпуснатата от държавата.

Сподели:

Още новини от деня