Росица Георгиева - началник на РУО на МОН двери

56 паралелки са предложени в държавния план – прием в пети и осми клас в Област Русе за учебната 2021/2022 година

Предложение за държавен план – прием в пети и осми клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединени училища в Област Русе за учебната 2021/2022 година направи Регионалното управление на образованието в Русе.

Основните принципи за планиране и утвърждаване на балансиран план – прием са:

  • брой на учениците, завършващи основно образование и четвърти клас по общини на територията на областта;
  • стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и областта;
  • постъпилите в РУО – Русе заявки от училища и работодателски организации за обучение по защитени специалности от професии и специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг;
  • баланс на съотношението между  профилирани и професионални паралелки, в съответствие с прогнозните целеви стойности, определени от  МОН за област Русе:

Общият брой паралелки е 67.

60 % от общия брой ученици трябва да се обучават в професионални паралелки.

57 % от общия брой ученици трябва да се обучават в STEM профили и в STEM професии.

Извършва се преструктуриране на приема по  профили и професии с цел постигане на прогнозните целеви стойности за броя на учениците, които да се обучават в STEM профили и STEM професии.

С предложението се цели:

  • гарантиране на условия за качество на образователно-възпитателния процес;
  • съответствие на предложените специалности от професии със спецификата на професионалните училища;
  • отчитане на състоянието на училищната мрежа по общини и тенденциите за броя на учениците, завършващи основно образование по общини.

1625 са завършващите основно образование деца в Русенска област. На й- много завършват в Община Русе – 1271. На й- малко завършват в Община Борово – само 21. Те се обучават в 13 професионални гимназии, 13 профилирани гимназии и средни училища, както и 1 обединено училище.

Данните за броя на учениците са актуални към 01.12.2019 г. и в тях са включени 42ученици от СУ „М-р Ат. Узунов” – Русе и 47 ученици от НУИ „Проф. В. Стоянов” – Русе.

В предложението за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година се предвижда в училищата, намиращи се на територията на град Русе да се осъществи прием в 56 паралелки, от които 21 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение.

Така планираните паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе и са съобразени с изискването за увеличаване на дела на учениците, които се обучават в професионални училища и професионални паралелки.

Сред интересните нови паралелки са тези в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили за електрообзавеждане и транспортна техника, където се очаква прием на 26 младежи. Нова е паралелката в АГ „Гео Милев“ – Русе, където ще се извършва обучение в компютърна анимация. В СУПНЕ – Русе се създава паралелка с предприемачески профил на обучение, където ще се приемат 26 младежи.

Утре ще бъдат предоставени повече подробности по приема по време на заседанието на областната комисия, което ще се състои в Аулата на МГ „Баба Тонка“ – Русе.

Сподели: