69 нерегламентирани сметища почистени за година в Русе

Извършени са дейности по премахване на нерегламентирани сметища и замърсени общински терени на територията на града, възложени с писма от Община Русе. За периода са почистени 69 нерегламентирани сметища и са транспортирани на депо 1527,34 т. отпадък. Извозени са на 667 курса, а механичното товарене с багер е 569 моточаса. Извършени са и дейности ръчно (уборки и косене), когато условията не позволяват използването на механизация. 204 тона отпадъци са транспортирани на депо. Обработените площи /ръчно косене, изрязване на храсти и клони/ са 123,95 дка.

Сподели: