път II-51 Копривец – Попово

69% от българите смятат, че пътуването у нас се е улеснило от строителството на нова инфраструктура

69% от българите смятат, че пътуването у нас се е улеснило от строителството на нова инфраструктура. Повечето шофьори вече са запознати с предстоящото въвеждане на електронна система за таксуване при използване на републиканската пътна мрежа. Съществуват притеснения за възможното повишаване на цените, но българите възприемат спокойно принципа на нововъведението, а именно цените за леките автомобили да останат същите, а за тежкотоварните да се повишат.

Това сочат данните от експресен сондаж на „Галъп интернешънъл“ сред 809 души в цялата страна чрез телефонно интервю, възложен от Агенция „Пътна инфраструктура“. Той е проведен между 9 и 12 ноември.

Изследването на АПИ е във връзка с предстоящото от Нова година въвеждане на електронната система за таксуване при преминаване по републиканската пътна мрежа. Проверено е отношението към темата за изграждането на пътища у нас – 69% споделят мнението, че в последните години у нас действително са се изградили пътища, които улесняват пътуването. 28% са на обратното мнение, а останалите се колебаят.

Мнозинство от 66% смятат за справедливо тежкотоварните превозни средства да плащат не за време, както досега, а за изминат път, въпреки че това ще направи таксите за тях по-високи. 24% са на обратното мнение, а останалите се колебаят. Това е всъщност основният принцип на новата система за таксуване, която включва електронни винетки за леките автомобили и тол за изминато разстояние за тежкотоварните над 3,5 тона.

Повече от половината от интервюираните (52%) възприемат опцията „По-добре е да се повишат таксите за тежките автомобили, защото те нанасят повече щети на пътищата“. 43% възприемат алтернативната позиция: „По-добре е да не се повишават таксите за тежките автомобили, защото това може да доведе до повишаване на други цени“. Останалите не могат да изберат между двете опции.

При запитване кога влиза в сила новата система сред шофьорите, делът на спонтанно назоваващите „януари 2019 г.“ е 40%, а 21% посочват годината без точния месец. Това означава, че почти две трети от шофьорите у нас свързват идващата 2019 г. с въвеждането на новата система на таксуване, която пряко ги засяга. Не така стоят нещата що се отнася до тол системата за тежкотоварните автомобили. 5% от шофьорите спонтанно назовават с точност от кога влизат новите правила (от август 2019 г.), а 9% отговарят „от 2019 г.“, т.е. 14% от интервюираните шофьори показват запознатост по темата.

Данните са от експресен сондаж на „Галъп интернешънъл“ сред 809 души в цялата страна чрез телефонно интервю, възложен от Агенция „Пътна инфраструктура“. Той е проведен между 9 и 12 ноември.

Сподели: