691 молби са подадени от началото на годината в Област Русе за настаняване в специализирани институции за възрастни хора

На територията на област Русе функционират общо 4 домa за лица от които два дома за стари хора – в Oбщина Русе и в Oбщина Бяла. Общият им капацитет е съответно 234 места и 35 места. 94 чакащи за настаняване има за Дом „Възраждане

Сподели: