7 кг. употребени и инфектирани игли и спринцовки събрани и унищожени за първите 10 месеца на годината от екипа по Компонент 4 в Русе

През 2004 г. в гр. Русе стартира Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН ”, която е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.Тя е насочена към предоставянето на безплатни здравни и социални услуги на специфични целеви групи, които подпомагат позитивните промени в тяхното рисково сексуално и инжекционно поведение и създават предпоставка за по – успешната превенция и контрол на ХИВ инфекцията в България. През 2013 г. след подписването на нов до…

Source: *119620.html

    

Сподели: