Лотове от 7 окръжни пътя в Гюргево ще се модернизират по националната програма "Ангел Салини"

Лотове от 7 окръжни пътя в Гюргево ще се модернизират по националната програма „Ангел Салини“

140 милиона леи отдели министерството на регионалното развитие на Румъния за обновяването на лотове от 7 окръжни пътя в Гюргево. Това ще стане по националната инвестиционна програма „Ангел Салини“. 36 млн. леи се насочват за сектор 2 /км. 20+200 – 32+152/ от окръжен път № 504 Гюргево – Виеру – Путинею – Гогошари – граница с окръг Телеорман. 4.5 млн. леи ще струва обновяването на лот 2 от окръжен път № 602 – граница с окръг Илфов – Баку – Жоица – Събърени – граница на Окръг Илфов. 3.8 млн. леи ще струва ремонтът на 0.7 км. от окръжен път № 505 в Гогошари /км. 17+168 – 17+932/. 52.8 млн. леи ще се изразходват за окръжен път № 411 – от границата с окръг Кълъраш – Хотареле – Извоареле – Теюш – Миронещ – Комана – Будени – Брънищари – Кълугерени – Сингурени – Йепурещ – Бълбуката – Поду Доамней – Клежани. 12.2 млн. леи са отделени за окръжен път № 401 В – от Херъщи до национален път № 4 – обща дължина 4.4 км. 10.8 млн. леи са за окръжен път № 602 – граница с окръг Илфов – Баку – Жоица – Събърени – граница с окръг Илфов – лот 1. 19.7 млн. леи ще струва модернизирането на окръжен път № 412 – Въращи – национален път № 4.

Сподели: