страница агенция по заетостта

7 206 са регистрираните безработни в Русенска област в края на октомври

Време за прочитане: 2 мин.

В края на месец октомври регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Русе според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 7206, като спрямо септември намалението е с 458 лица. В същото време увеличението спрямо октомври 2019 г. е с 1594 лица.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе  е 7,0%, като спрямо м.септември  показва намаление с 0,4 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 1,5 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,9%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 23,9% /973 /, следват общините Борово – 22,2% /345/, Ценово –19,8% /352/, Две могили – 15,1% /513/, Бяла – 14,7% /706/, Сливо поле – 9,7% /331/, Иваново –6,9% /199/ и най-ниско в Русе – 4,7% /3787/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 844 безработни лица. Освен тях, други 22 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Русе.

През м. октомври броят на започналите работа е 769, като 83% от тях са устроени в реалната икономика. Други 10 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през октомври чрез бюрата по труда. В сравнение с м. октомври 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 51,1%.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост – 32,0%; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 18,1%; държавно управление – 6,8%; хотелиерство и ресторантьорство – 6,2%; строителство – 5,6% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 128 безработни лица-75 по програми и мерки по ЗНЗ и 53 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка е осигурила заетост на 189 лица, като само през октомври са сключени трудови договори с 40 безработни лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осигуриха запазването на заетостта на 5384 лица. С ПМС 278 е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината.

Заявените работни места на първичния трудов пазар през октомври са 513,  като 87,1% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в преработващата индустрия (72,5%), търговията (7,6%); административните и спомагателни дейности (6,0%); образованието (5,3%) и др.

Най-търсените професии през месец октомври са: машинен оператор, работник сглобяване на детайли, шивач, зареждач, заварчик, монтажник, мебелист, опаковач, обслужващ магазин и др.

Сподели:

Още новини от деня