7 936 лева дават за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Русе“ ЕООД

За обезпечаване на процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1-Русе“ ЕООД предстои през ноември общинските съветници в Русе да гласуват компенсирана корекция в бюджета на общината в увеличение на функция „Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“,

Сподели: