70-годишният юбилей на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе ще бъде честван с множество прояви следващата седмица

Започна организацията за 70-годишния юбилей на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе, който ще се чества в периода 22.10.-26.10.2018 г. с кулминация на 26.10.2018 г. /Деня на строителя/. Желаещите да участват в „Срещата на поколенията“ могат да се обърнат за информация и закупуване на куверти към Даниела Василева, тел. 082835860.

Събитията:

22.10.2018 г. (понеделник) от 14:30 часа – Състезания по професии; Финален кръг на конкурса за пластика «Реката, пристанът, градът»
Място на провеждане: ПГСАГ «Пеньо Пенев» – Русе
23.10.2018 г. (вторник) от 14:30 часа – Спортни турнири по волейбол, футбол, тенис на маса.
Място на провеждане: ПГСАГ «Пеньо Пенев».
24.10.2018 г. (сряда) от 15:30 часа – Тържествен юбилеен Педагогически съвет; Презентации от международен проект по програма «Еразъм +»
Място на провеждане: Учителската стая на ПГСАГ «Пеньо Пенев».
25.10.2018 г. (четвъртък) от 14:30 часа – Откриване на пластика от конкурса «Реката, пристанът, градът»
Място на провеждане: в ПГСАГ «Пеньо Пенев»
26.10.2018 г. (петък) от 13:00 часа – Тържествен концерт
Място на провеждане: в Голяма зала на Доходно здание
от 18:30 часа – «Среща на поколенията»
Място на провеждане: в хотел «Рига»

Сподели: