асансьорна уредба за комуникация

70 хил. лева без ДДС ще струват двата асансьора в новия блок с жилища за социалнослаби в Русе

70 хил. лева без ДДС ще струват двата асансьора в новия блок с жилища за социалнослаби в Русе. Става дума за завършването на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията за жилищно настаняване на Община Русе“. Проектът се реализира в рамките на 30 месеца. Съгласно решението на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, общата му стойност възлиза на 2 248 075,04 лв., от които размерът на безвъзмездната помощ е 2 075 036,29 лв. и 173 038,75 лв. собствен принос на Община Русе.

С настоящата поръчка на Община Русе се предвижда доставка, монтаж, пуск и узаконяване на 2 броя пътнически асансьора. Асансьорите следва да се монтират в изградени стоманобетонни асансьорни шахти с вътрешни размери по проект – широчина:1600мм. и дълбочина:1900 мм.

Сподели:

Още новини от деня