70 000 лева се насочват за доизграждане на блок В на СУ „Панайот Волов“

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Бяла даде своето съгласие финансовите средства от реализирани икономии по отделни пера от бюджета и от резерва за непредвидени/неотложни разходи от бюджета на Община Бяла за 2019г. в размер до 70 000 лева да бъдат използвани за капиталови разходи за доизграждане на блок В на сградата на СУ „Панайот Волов” и за вертикална планировка, включваща: настилки на спортните площадки, ограда, озеленяване, дограма и парапети.

Сподели:

Още новини от деня