7000 лева общински средства получи „БЕСКУ“ – Бяла

Общински съвет – Бяла предостави допълнителна парична вноска в размер на 7 000 лева от бюджета на Община Бяла на „БЕСКУ“ ЕООД за срок до 31.12.2021 година, за която парична вноска лихва не се дължи. Сумата да се използва за погасяване на задълженията и икономическо обезпечаване на дружеството (за заплащане на осигуровки, обезщетения, разходи за техническа поддръжка на превозните средства и други разходи, свързани с дейността).
Срокът за внасяне на допълнителната парична вноска е до 10.12.2018 г.
Дружеството получи за временно и безвъзмездно право на ползване следните движими вещи- частна общинска собственост:

№ по ред Вид автомобил Марка и модел Регистрационен номер Година на производство Срок на предоставяне за безвъзмездно ползване
1. Колесен трактор ТК-82Н Р 03638 1987 г. за срок от 01.01.2019 г. до 30.04.2019г.

и

от 01.11.2019г. до 31.12.2019г.

2. Колесен трактор ТК-60 Р 05619 1988 г.
3. Колесен трактор ARMATRAC 804 Р 03558 2011 г.
4. Специален автомобил Мерцедес 1820 Р 7525 ВВ 1997 г. за срок от 01.01.2019 г. до 31.12.2019г.
Сподели:

Още новини от деня