71 години от построяването на църквата „Свети Архангел Михаил“

Основният камък на храма е положен на 14 юни 1951 г. от митрополит Михаил Доростолски и Червенски, а 2 дни преди това се решава да е наречен на Архангел Михаил. Планът за храма бил изработен от архитект Кирил Дойчев от отдел „Капитално строителство“ на Св. Синод. Строителните работи трябвало да завършат на 30 юни 1952 г., но по различни причини Техническата строителна организация при Св. Синод завършва обекта на 24 май 1953 г. Църквата е кръстокуполна базилика с диаметър на кубето 9 метра. Иконите по иконостаса са нарисувани от Тодор Янков. Входната врата е изработена от качествен брястов материал. Храмът е осветен от митрополит Михаил на 15 януари 1956 г.

Изографисването на църквата е извършено през 1967 – 1969 г. от софийския художник Карл Йорданов, който е рисувал в цяла България още 26 малки и големи църкви в колектив с Николай Ростовцев, Димитър Бакалски и др., както и декоратора Пеню Пиндев.

През 2005 г. фасадата на храма е ремонтирана със средства по програмата „Красива България“. Около двора на храма е изградена нова ограда.

Сподели: