72 работили в чужбина от Русенско са получили обезщетение за безработица през последните 3 месеца

В ТП на НОИ Русе през месеците юни, юли и август 2018 г. се наблюдава намаление на средно месечния брой лица получаващи парично обезщетение за безработица по КСО. От 2 174 броят им е спаднал на 1969 при запазено ниво на средно дневния размер на изплащаното обезщетение 20,67 лв. За посочените месеци средно месечно 72 лица с признат осигурителен доход от трудова дейност в друга държава са получили обезщетение за безработица със средно дневен размер 59,41 лв.

Сподели: