73 деца, 19 от които с мярка "социална закрила", приложена от РДСП - Гюргево, заминаха на лагер в планината

73 деца, 19 от които с мярка „социална закрила“, приложена от РДСП – Гюргево, заминаха на лагер в планината

73 деца, 19 от които с мярка „социална закрила“, приложена от Регионална дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“ – Гюргево, заминаха на лагер в планината. Те ще бъдат в продължение на 2 дни в района на Предял. Транспортът до Карпатите е осигурен от дирекцията и Окръжен съвет – Гюргево. Лагерът е част от проект „Готови за живота“, финансиран от Министерството на семейството, младежта и равните възможности в Румъния. Изпълнител на проекта е Културният дом на студентите. Тя поема разноските за настаняване, хранене и развлечения. Децата имат възможност да участват в различни игри на открито, както и да придобият знания и умения за работа в екип.

Сподели: