Започва подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

73 са одобрените кандидати за алтернативно отопление по Програма „Life“ в община Русе + списък

73 са одобрените кандидати, подали документи в периода 1 ноември 2023 – 31 януари 2024 г., за преминаване към алтернативно отопление на домакинствата.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите /до 5 април/ представя в общината технически проект за газификация на имота /включващ и вида на отоплителните уреди – газов котел или газов конвектор/и/, съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите /до 5 април/ представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 април. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 1 февруари – 30 април, ще бъде извършено до 31 май.

Дейностите се извършват по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз.

Оценката на кандидатите по критериите и чрез състезателен подбор беше извършена от работна група експерти по проекта.

Списъка с одобрените кандидати може да намерите тук.

Сподели: