пресконференция нап русе 2019

7316 проверки извърши за година НАП – Русе

Извършените проверки в НАП – Русе за периода от 01.01.18г. до 31.12. 2018г . са 7 316. В тях са участвали служители от НАП – Русе, Дирекция „Контрол“.

В лятната кампания са извършвани проверки в различни по вид търговски обекти, през делнични и празнични дни с цел подобряване на фискалната дисциплина от задължените лица. Осъществени са и други оперативни проверки по сигнали, наблюдения на търговски обекти и тематични проверки по различни браншове.

Тематично са проведени  кампании от проверки за спазване на осигурителното законодателство – за самоосигуряващи се лица, на строителни обекти, превозвачи и водачи на МПС, идентифицирани от органите на ГДФК / Главна дирекция Фискален контрол /, в търговски и производствени обекти. Реализирани са и кампании от проверки за спазване на данъчното законодателство по различни теми – касови наличности, плащания в брой, скъпи имоти и автомобили, лекарства, автошколи, пунктове за ГТП и др.

През отминалата година се увеличава броят на специализираните екипи за е-ревизииь както и броят на служителите, използващи и анализиращи данни в електронен формат и/или извършващи ревизии/проверки на е-търговци –  органи по приходите извън специализирани екипи.

Третиране на риск „Укриване на приходи от електронна търговия” през отминалата година става чрез проверки и чрез ревизии, изпращане на електронни съобщения до лица, публикували голям брой обяви в безплатни платформи, телефонни обаждания до лица, получили суми от наложен платеж в по-голям размер.

Едно от предизвикателствата през 2018 година е съществяване на Концепция за развитие на контролната дейност в холистичен /цялостен/ подход към задължените лица с цел промяна на поведението им и подобряване  спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

Планира се повишаване и подобряване на контрола за спазване на осигурителното законодателство. Предстои провеждане на срещи със задължени лица за корекции на грешки при деклариране и внасяне на задължения. Заложено е увеличаване на обхвата на е-одит и повишаване на контрола на е-търговия.

Какво предстои пред НАП – Русе тази година:

  • Засилен контрол по спазването изискванията на Наредба Н-18/2006 г. – по отношение на изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО)
  • В момента се извършват съвместни проверки между Дирекция «Инспекция по труда» гр. Русе и НАП гр. Русе относно спазването на осигурителното законодателство, като този вид проверки ще продължат и в бъдеще
  • Внедряване на нови електронни услуги за връчване и получаване на документи от трети лица в рамките на контролни производства
  • Реализиране Проекта на НАП „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“
  • Акцентиране върху доброволно внесени суми по чл. 103 от ДОПК
Сподели:

Още новини от деня