74 са включените към момента в националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

Със Заповед №РД01-96/05.02.2019 г. на министъра на труда и социалната политика срокът на действие на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” /НП АХУ/ е удължен до 31.12.2019 г.

През 2019 г. НП АХУ ще се реализира чрез изпълнението на следните дейности:

  • Дейност „Личен асистент“ (ЛА), по която ще се осигурява заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.
  • Дейност „Помощник-възпитател“ (ПВ), чрез която ще се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

Работодател по дейностите ЛА или ПВ е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекциите „Социално подпомагане“. Средствата се осигуряват от държавния бюджет за наемане на лица при 5-часов работен ден.

Личните асистенти и помощник-възпитателите, чиито  трудови  договори са прекратени считано от 01.01.2019 г., както и новите кандидати за включване в дейностите ЛА и  ПВ  през  2019  г.  са регистрирани в дирекции „Бюро по труда“. След получаване на насочващи писма започна сключването на първите трудови договори.

Одобрените кандидати за „лични асистенти“ и „помощник-възпитатели“ се информират, че когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички лица, отговарящи на условията, включването в Програмата се осъществява по реда на подаване на заявлението-декларация.

Кандидатите, които отговарят на условията за отпускане на месечна социална помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП, могат да подадат заявление-декларация и при изпълнени условия за достъп, да бъдат подпомагани с  месечна помощ до назначаването им по НП АХУ, като се приложи съответната процедура по ППЗСП.

  • До момента в област Русе са приети 40 заявления за включване в дейност „Личен асистент“, от които 6 са деца, а 34 са пълнолетни лица.
  • 17 са приетите заявления за включване в дейност „Помощник – възпитател“.

Към 31.12.2018 г. общият брой на включените в НП АХУ лица в област Русе е 74 бр., като от тях:

  • ЛА:
  • 40 бр. са лични асистенти на лица;
  • 12 бр. са лични асистенти на деца;
  • 1 ЛА на дете по изключение;
  • ПВ са били 21 бр.

Това съобщи днес главният експерт в РДСП – Русе Камелия Кожухарова.

Сподели:

Още новини от деня