хотел опиум русе

745 хил. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване в област Русе през ноември

През ноември на територията на област Русе са функционирали 51 места за настаняване с общ капацитет 2 074 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла, сочат данните на Териториалното статистическо бюро „Север“.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г., е 14 460, като от тях 11 021 са от български граждани, а 3 439 – от чужденци. Спрямо ноември 2018 г. нощувките запазват нивото си, като при гостите от страната също няма промяна, а при чуждестранните туристи се наблюдава увеличение с 2.5%. През ноември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 68.7% от всички нощувки на български граждани и 39.2% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през единадесетия месец на 2019 г. е 23.8% и в сравнение с ноември 2018 г. се увеличава с 0.5 процентни пункта.

През ноември 2019 г. с най-голям дял (67.5%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 8.8 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 711, следвани от граждани на Германия – 317 и Италия – 214 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция – 222, които са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през ноември 2019 г. са 8 719 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 3.1%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 22.8%. Средният брой нощувки през ноември е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина е 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 23.8% и намалява нивото си от единадесетия месец на 2018 г. (25.4%) с 1.6 процентни пункта. Общата заетост на леглата е близка до регистрираната средна за страната, която през ноември 2019 г. е 23.9%.

През ноември 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 745.3 хил. лв., като 517.9 хил. лв. (69.5%) са от български граждани, а 227.4 хил. лв. (30.5%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент

и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня