75 лева на декар ще е актуализираната цена за отдаване под наем на полски пътища от ОПФ в община Иваново за стопанската 2023/2024 година

Съгласно чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ, ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Предстои общинските съветници в Иваново да разгледат и приемат предложението на кмета на Община Иваново Георги Миланов по време на предстоящото си редовно заседание през този месец.

Сподели: