75 м3 разнородна дървесина получи кметството в Глоджево

Време за прочитане: < 1 мин.

На 33-то си редовно заседание, проведено на 30.06.2017 г. Общински съвет – Ветово разгледа предложение от кмета на община Ветово, регистрирано с Вх. No ДЗ-06-02-208/28.06.2017 г. В предложението си кмета на общината ни е уведомил за сключен договор с ЕТ „КАНКИ – НЕЖДЕТ КАДЪКЮВЛЮ“ за извършване на услуга, свързана с възстановяване на общински полски път в землището на гр. Глоджево, който е обрасъл с храстова и дървесна растителност. От извършената услуга са добити 75 куб. м. дървесина от различни видове, които представляват общинска собственост.

С приемо-предавателен протокол добитата дървесина е оставена на отговорно пазене в двора на кметство Глоджево, където не са налице условия за нейното съхранение и където престоява дълго под открито небе. Налице е и опасност от кражби или друг вид нерегламентирано посегателство върху нея, като допълнително се създава ангажимент за кмета на населеното място. Поради разнородността на дървесината по вид и размер, същата е негодна за търговски цели, като за това допълнително способства продължителното й престояване от момента на нейното отсичане.

Ето защо е необходимо Общински съвет – Ветово да вземе решение за разпореждане с вещи – частна общинска собственост, представляващи 75 куб. м. разнородна дървесина. Предвид факта,че дървесината е добита в землището на кметство Глоджево, намира се на отговорно пазене в двора на кметството и с оглед необходимостта от допълнителни средства за транспортирането им до други населени места на територията на общината, считам за най-целесъобразно тя да бъде предоставена за ползване на кмета на гр. Глоджево -за нуждите на кметство Глоджево, казва в предложението си до общинските съветници във Ветово тази сутрин председателят д-р Мехмед Мехмед.

Колегите му решиха да предоставят 75 куб. м. разнородна дървесина на кметство Глоджево. Кметът следва да организира тяхното оползотворяване – за огрев и други обществени нужди, където е необходимо.

Сподели:

Още новини от деня