751 младежи от до 29 – годишна възраст има в община Борово

Време за прочитане: 2 мин.

751 младежи от до 29 – годишна възраст има в община Борово. За тях е подготвен Общински план за младежта, който ще бъде приет от общинските съветници. 83 младежи от 15 до 19 години има в град Борово, 101 са те в групата от 20 до 24 години, и пак толкова – до 29 години. Обретеник и Горно Абланово са населените места с концентрация на млади хора в общината. Най – малко млади има във Волово – общо 13, и в Екзарх Йосиф – 14. През последните години се наблюдава тенденция за намаляване населението на община Борово, като се отчита и силната социална и финансова зависимост на младите хора от техните семейства. Намалението на населението е един от основните фактори, които се отразяват върху развитието на общината, намалява работната сила и възпроизводствения потенциал на територията.

Наблюдава се намаление на броя ученици през годините. Това се дължи на ниската раждаемост и липсата на специалности, които са интересни за тях в местните учебни заведения. 210 се обучават в редовна форма на обучение и професионални паралелки в началото на миналата година в учебните заведения на общината. Това са едно обединено и две основни училища. 119 са учениците в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Борово.

Безработните младежи до 29 – годишна възраст в община Борово с регистрация в бюрото по труда са 29. Данните са от декември 2018 година.

По – голямата част от младежите определят жизнения си стандарт като незадоволителен. Причината за това е липсата на работни места или ниското заплащане на заеманите от тях позиции. Доходите им стигат за задоволяване на основни жизнени потребности. Намаляват привлекателните възможности за икономическа активност и професионална реализация.

Младите и образовани хора в град Борово са по – добре запознати с трудовите си права, отколкото тези в селата и особено от т. нар. малцинствени групи. Голяма част от младите хора нямат желание да продължават образованието си. При тях липсва мотивация за трудова дейност и за включване в курсове за обучение и квалификация. Те търсят почасова и сезонна работа, такава в чужбина, но нямат желание за постоянна работа и такава по трудов договор. По този начин остават неинформирани за трудовите си права и остават в сивия сектор на икономиката.

Нагласите за предприемачество са с насоченост към селското стопанство, но единици са тези, които заедно с родителите си постигат успешна реализация.

Сподели:

Още новини от деня