25 хил. лева от туристически данък са постъпили в бюджета на Община Русе към края на май

759 деца са с потвърден прием в детските градини в Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

На провелата се днес пресконференция в Заседателната зала на Община Русе зам.-кмета по хуманитарни дейности г-н Енчо Енчев даде обобщена информация за приема в детските градини и първи клас.

Прием детски градини:

От класираните 826 заявления на първо класиране на 05.06.2020 г. за прием в детски градини, е потвърден приемът на 759 деца. От класираните по първо желание – 13 са направили отказ, а 25 не са потвърдили приема си.

Обявените свободни места за второ класиране са 231, като към настоящия момент са регистрирани 102 заявления. До 28 юни включително системата е отворена за регистрации и редакции на заявления.

Резултатите ще бъдат обявени на 01.07.2020 г.

На 17.07.2020 г. ще бъдат публикувани свободните места за трето класиране. До 20 юли включително системата е отворена за регистрации и редакции на заявления.

Резултатите ще бъдат обявени на 23.07.2020 г.

Съгласно Мерките за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца от 01.06.2020 г., посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са записани в съответната детска градина през учебната 2019-2020 г. Разпределението им е в не повече от 18 деца в група, съгласно приетите правила на съответната детска градина.

Решението за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, относно ползването на услуга от деца в подготвителна група през летния период, все още не е влязло в сила.

Сподели:

Още новини от деня