Пръскат срещу комари след 21 часа днес

767 хил. лева без ДДС се отделят за дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе

767 хил. лева без ДДС се отделят за дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе.

При изпълнение на поръчката следва да се извършат по план-график услуги по дезинсекция и дератизация на детски ясли и домове за социални услуги, сгради на общинска администрация и др., дезакаризация на зелени площи (срещу бълхи и кърлежи), наземна и авиационна дезинсекция срещу комари на територии за обществено ползване и крайградски зони, мероприятия по растителна защита на територията на Община Русе.

Дезинсекция, дератизация и дезакаризация ще се извършва на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

 • Ежемесечна дезинсекция;
 • Пролетна и есенна дератизация на сутерени, мазета и кухненски помещения;
 • Пролетна и есенна дезакаризация на зелени площи (при наличие на такива) на:
 • 11 броя детски ясли и детска млечна кухня;
 • 9 броя сгради за предоставяне на социални услуги;
 • сгради на ОП „Обреден дом“ (Дом на младоженците, Бюро за обредни услуги, Дом на покойника и магазин в ГП „Чародейка“ и административна сграда и сграда нощна охрана в ГП „Басарбово“).

Приблизителна обща площ – 97 000 кв.м.( 97 дка).

 • Пролетна и есенна дезинсекция срещу хлебарки;
 •  Пролетна и есенна дератизация на сутерени, мазета и кухненски помещения;
 • Пролетна и есенна дезакаризация на зелени площи (при наличие на такива) на :
 • Общински младежки дом;
 • сгради на Общински детски център за култура и изкуство;
 • сгради на общински предприятия – ОП „Русе Арт“ и ОП „Спортни имоти“,

Приблизителна обща площ – 49 000 кв.м. (49 дка).

 • Пролетна и есенна дезакаризация на зелени площи към:
 • зелени площи към ОП „Обреден дом“ (в ГП „Чародейка“ и в ГП „Басарбово“)

Приблизителна обща площ – 534 000 кв.м. (534 дка).

 • Дезинсекция и дератизация на сгради на ОП „Комунални дейности“ и ОП „Паркстрой“:
 • Административни и производствени сгради.

Приблизителна обща площ – 2191 кв.м. (2,19 дка).

 • Извършване на ежемесечна дезинсекция, дезакаризация и дератизация:
 • На сгради (355 кв.м.) и дворно пространство (13 056 кв.м.) към Общински приют за безстопанствени животни.

Приблизителна обща площ – 13 500 кв.м.(13,5 дка)

 *Всички изброени дейности следва да се извършват след възлагане от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и общинска администрация.

Ще се извършва дезинсекция и дезакаризация срещу комари, кърлежи и други:

 • Наземна дезинсекция срещу комари с генератори за студен/топъл аерозол в следните населени места:
 •  гр. Русе;
 •  гр. Мартен;
 •  кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“;
 • с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, с. Ястребово, с. Николово и Лесопарк „Липник“.

Приблизителна площ за гр. Русе – 23 000 дка.

Приблизителна обща площ – 45 000 дка.

 • Дезинсекция срещу комари с авиационна техника:
 • гр. Русе;
 •  гр. Мартен;
 •  кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“;
 • с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, с. Ястребово, с. Николово и Лесопарк „Липник“.

Приблизителна площ за гр. Русе – 23 000 дка.

Приблизителна обща площ – 45 000 дка.

 •  в крайградските зони на град Русе.

Приблизителна обща площ – 18 000 дка.

 • Дезинсекция и дезакаризация (срещу кърлежи и бълхи) с атомизатор на зелени площи:
 • гр. Русе;
 • гр. Мартен;
 • кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. „Образцов чифлик“ и с.о. „ДЗС“;
 • с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Ново село, с. Просена, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода, с. Ястребово, с. Николово и Лесопарк „Липник“.

Приблизителна обща площ – 3 700 дка.

 • Дезинфекция на брой пясъчници в обновените/новоизградените детски площадки на територията на Община Русе – пролет и есен.
 • Пролетна и есенна дезинсекция срещу хлебарки, пролетна и есенна дератизация на сутерени, мазета и кухненски помещения, пролетна и есенна дезакаризация на зелени площи на:
 • сгради на общинска администрация, находящи се на следните адреси: гр. Русе, пл. „Свобода“, бул. „Скобелев“ №45, ул. „Олимпи Панов“ №6, ул. „Черно море“№2, ул. „Котовск“№2 и ул. „Цариброд“ №3.
 • 7 броя бунгала към почивната база на Община Русе, намираща се в гр. Плачковци, кв. Късовци, общ. Трявна;

Приблизителна обща площ – 23 000 кв.м.

 • 1 брой двуетажна сграда – хижа 01, находяща се в с. Николово;

Приблизителна обща площ – 150 кв.м.

 •  Профилакториум „Липник“, находящ се в с. Николово, Лесопарк „Липник“.

Приблизителна обща площ – 165 кв. м.

 • Кантон, находящ се в с. Николово, местност „Дрибака“.

Приблизителна обща площ – 212 кв. м.

Всички изброени дейности следва да се извършват след възлагане от Община Русе.

Ще се осъществява и растителна защита, тоест провеждане на борба с вредители по декоративната трайна дървесна и храстова  растителност  – каламитетни нападения от бяла американска пеперуда, кестенов  молец, листна въшка, гъботворка и други вредители.

Сподели: