Община Русе: 30 април е крайният срок за кандидатстване по Основната фаза на Програма „LIFE“

77 са одобрените кандидати в Русе за алтернативно отопление по програма „LIFE“

77 са одобрените кандидати, подали документи в периода 1 януари – 30 април за преминаване към алтернативно отопление на домакинствата.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 8 юли) представя в Общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в двумесечен срок от обявяване на резултатите (до 8 юли) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30 септември. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 8 май – 31 юли, ще бъде извършено до 30 август.

Дейностите се извършват по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма „LIFE“ на Европейския съюз. Оценката на кандидатите, отговарящи на изискванията за допустимост по критериите за приоритизиране на крайните бенефициенти чрез състезателен подбор, беше извършена от работна група експерти по Интегрирания проект по Програмата.

Списъкът с одобрените кандидати в Основната фаза на Проекта може да намерите тук.

Сподели: