8 автометачки и 110 работници обират листопада в Русе

8 автометачки и 110 работници обират листопада в Русе

Листопадът е красив, но за екипите на общинското ни предприятие, ДЗЗД „Паркстрой“ и фирмата за поддръжка на обществената хигиена той е преди всичко работа. Тези дни активно се събира окапалата листна маса от алеи, улици и тротоари в града.В момента действат 8-те общински автометачки, а 110 служители събират ръчно листата. В началото на седмицата разположихме и специализирани контейнери за събиране на окапалите листа, които да улеснят транспортирането им, споделя кметът на Община Русе П. Милков днес.

Сподели: