8 европейски проекта за 25 млн. евро се изпълняват в Община Гюргево

8 европейски проекта за 25 млн. евро се изпълняват в Община Гюргево

2019 година започна много успешно за дирекция „Европейски програми“ в Община Гюргево. В момента на територията на общината се изпълняват 8 проекта с европейско финансиране на стойност 25 млн. евро. 11 други проекта са одобрени и са на фаза сключване на договори, а 10 са на етап оценка. Още проекти се подготвят за кандидатстване.

Проектът за „зелено“ пристанище с увеличен капацитет е на стойност 15.5 млн. евро. Той бе започнат през 2015 година и трябва да завърши окончателно през 2020 година. Други 3 проекта се осъществяват в партньорство с Община Русе по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020. Единият е за 3 млн. евро /за румънския партньор/, като с него се предвижда облагородяване на част от канала „Свети Георги“ с оглед подорбяване свързаността в Еврорегиона Русе – Гюргево. Другият е за основен ремонт на 6 пътни участъка – бул. „Букурещ“, пътят на дружбата, бул. „Витязът Михай“, ул. „1 декември 1918“ /на стойност 4.7 млн. евро за румънския партньор/, превръщането на гюргевската крепост в привлекателен туристически център с близо половин милион евро. В процес на изпълнение е проект за 600 000 евро, който позволява да се санират 6 блока в квартал „Поликлиника“ по Регионална оперативна програма 2014-2020. Други три проекта за общо 1 млн. евро са по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Одобрени са 11 проекта по оси 3.1.A и 3.1.B на Регионалната оперативна програма 2014-2020. Предстои подписване на договорите за финансиране. Осем от тях са за общо 4.3 млн. евро и предвиждат подобряване енергийната ефективност на образователни структури – 3 детски градини, 3 гимназии и 2 лицея. Три проекта за общо 3.5 млн. евро ще позволят санирането на 27 блока в Гюргево.

Други 10 проекта на Община Гюргево са в етап оценка и те ще допринесат за енергийната ефективност на образователни структури, подобряване на обществения транспорт, създаване на нови зони за отдих, ремонт на детски градини и др.

Сподели:

Още новини от деня