Здравният медиатор посети Ново село

8 семейства бяха консултирани от здравния медиатор за нуждата от извършване на профилактични прегледи на децата им

Кварталите „Родина“, „Чародейка“ и „Средна кула“ бяха посетени от здравния медиатор. Консултирани бяха жени за методи на контрацепция от нежелана бременност и бременни жени за достъпа им като здравно неосигурени до акушеро – гинекологична помощ по Наредба 26 чрез НЗОК. 11 здравно неосигурени лица бяха консултирани за Закона на здравното осигуряване и ползата от непрекъснати здравни осигуровки. 8 семейства бяха консултирани за нуждата от извършване на профилактични прегледи на децата им, за задължителни имунизации и реимунизации съгласно имунизационния календар на България. Проведени бяха беседи с 14 деца и техните родителите на тема  превенцията на заразяване с хепатит А, хигиена и профилактика на устната кухина. Създадена е организация от здравният медиатор 11 деца да посетят Пантеона на възрожденците. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Хуманитарни дейности“.

сн. Архив

Сподели: