община иваново

8 500 лева влага Община Иваново в ново оборудване на денталния кабинет в Щръклево

Кметът на кметство Щръклево сигнализира кмета на Община Иваново Георги Миланов за нуждата от закупуване на нов стоматологичен стол /дентален юнит/ за нуждите на денталния кабинет, намиращ се в здравната служба в Щръклево. Старият е амортизиран и не може да се използва по предназначение. Необходим е нов, отговарящ на съвременните изисквания за стоматологична помощ. За целта общинските съветници в Иваново ще гласуват насочването на 8 500 лева във функция „Здравеопазване“ на общинския бюджет на редовното заседание през този месец. С тях ще се закупи столът.

Сподели: