80 години от рождението си чества виден дарител на Държавен архив - Русе

80 години от рождението си чества виден дарител на Държавен архив – Русе

Добрил Христов е роден на 19 октомври 1939 г. в гр. Сопот. През 1946 г. семейството се премества в Русе, където баща му, подполковник Христо Георгиев Христов, е назначен за командир на Първи артилерийски полк.

Средното си образование завършва с пълно отличие през 1958 г. в Техникума по механотехника – Русе. Приет е за студент във ВИММЕСС – Русе, а след като завършва ІІІ курс с отличен успех, Добрил Христов е изпратен да продължи образованието си по специалността „Корабостроене” в Техническия факултет на Университета “Вилхелм Пик” в Росток (ГДР). Дипломира се през 1967 г. като инженер-корабостроител и успешно издържа конкурсен изпит за асистент по съпротивление на материалите в катедра “Техническа механика” при ВИММЕСС – Русе. Оставайки хоноруван асистент, от 1967 г. започва работа в Научно-изследователски и проектно-конструкторски институт по корабостроенето – Русе, изпълнявайки длъжността главен конструктор. След закриване на института инж. Христов е преназначен в Корабостроителния и кораборемонтен завод “Иван Димитров” – Русе като началник отдел “Корпусен”.
От 1970 г. инж. Добрил Христов е отново редовен асистент в катедра “Техническа механика” при ВИММЕСС – Русе. През 1972 г. е избран за старши асистент, а през 1979 г. – за главен асистент в същата катедра.
На 13 декември 1979 г. инж. Д. Христов успешно защитава кандидатска дисертация и му е присъдена научна степен “Кандидат на техническите науки”.

През 1985 г., след успешна защита му е присъдено научното звание “Доцент”.

От 1993 до 2003 г. к.т.н. доц. инж. Д. Христов е ръководител на катедра „Техническа механика“ при Русенски университет “А. Кънчев”. Едновременно с това, в продължение на два мандата, е и член на Академичния съвет на РУ.

В дългогодишната си научно-преподавателска работа инж. Д. Христов има голям брой внедрени научно-технически разработки, самостоятелно и в колектив. Автор е на над 30 научни публикации, автор и съавтор е на учебни пособия. Приключва преподавателската се дейност на 1 февруари 2007 г.

Добрил Христов се занимава и с обществена дейност. Дълги години е председател от основаването му през 1990 г. на Дружеството за българо-германско приятелство.

Доц. д-р инж. Добрил Христов е дарител на Държавен архив – Русе. Неговите документи са регистрирани като Фонд № 1498.

Сподели:

Още новини от деня