820 хил. лева са приходите от нощувки на местата за настаняване в Русенска област през август

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 3 058 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126.5 хил., а на леглата – 287.6 хиляди. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.6%, а броят на леглата в тях – с 11.4%.

54 са били местата за настаняване в Русенска област през август. Те са разполагали с общо 2 162 легла. В тях са реализирани 62 022 леглоденонощия.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 5 361.5 хил., или с 51.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 3 023.3 хил. нощувки, а българските – 2 338.2 хиляди. През август 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.7% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 26.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.2 и 33.4%.

Нощувките в Русенска област за периода са били 17 029, като 5 472 се падат на чужди граждани. 11 188 са пренощувалите лица в региона, от които 4 354 чужденци.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2021 г. се увеличава с 39.9% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 1 325.1 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2021 г., са 694.4 хил. и са реализирали средно по 3.4 нощувки. Чуждите граждани са 630.7 хил. и са реализирали средно по 4.8 нощувки, като 72.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 60.5%, като се увеличава с 15.9 процентни пункта в сравнение с август 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 77.0%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 55.1%, и с 1 и 2 звезди – 38.1%.

Приходите от нощувки през август 2021 г. се увеличават със 79.8% в сравнение с август 2020 г. и достигат 357.2 млн. лв., като 235.8 млн. лв. са от чужди граждани, а 121.4 млн. лв. – от български граждани.

820 хил. лева са приходите от нощувки в Русенска област, което е по – малко с над 10 хил. лева от тези през юли. 313 хил. лева от тях са дошли от чужди граждани.

Сподели: