марко монев

85 години от рождението на Марко Монев

Марко Монев е роден на 21 януари 1939 г. в село Гостиля, Плевенско. През 1959 г. се премества в Русе, където се записва в курса по рисуване на Димитър Атанасов. През 1962 г. решава да се занимава с рисуване и става художник на свободна практика. Първото му участие е в окръжна изложба през 1964 г. по линия на Ателието на младия художник, след което участва във всички изложби на СБХ, както и в представителни изложби в чужбина. През 1971 г. по време на творческа командировка в Съветския съюз посещава Санкт-Петербург, Москва и Новгород и рисува руски зимни пейзажи. По-късно посещава Париж, Берлин и Дрезден. 

Марко Монев е майстор на живописния пейзаж. Три са водещите теми се в пейзажната живопис на художника: водата – Дунав и морето, градът – Русе със старинната си архитектура, Париж, Петербург и селските мотиви и природни терени. Името му се свързва с утвърдилата се през 70-те години на 20 век русенска група на художниците или т.нар. русенска школа.

Починал в Русе през май 2004 г.

Сподели: