гребна база русе пожар

842 пожара потушиха служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе за година

РДПБЗН-Русе осъществява дейността си чрез:

  • 6 районни служби ПБЗН /две в гр. Русе и по една в градовете Бяла, Ветово, Сливо поле и Две могили/;
  • Сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“;
  • Сектор „Специализирани оперативни дейности“;
  • Сектор „Превантивна и контролна дейност“ и
  • Сектор „Административен“.

Съгласно МЗ 8121з-1011/24.08.2015 г., допълнена със заповед 8121з-28/13.01.2016 година, сектор „Специализирани оперативни дейности“ обслужва освен територията на област Русе и териториите на областите Силистра и Разград и на общините Търговище, Попово и Опака от област Търговище.

През 2017 г. звената за Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе са реагирали на общо 1252 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 842 пожара.

Пожарите с преки материални щети са 253 броя, от които: 106 бр. в жилищни, административни и др. непромишлени сгради; 77 бр. в транспортни средства; 24 бр. в спомагателни, временни или паянтови постройки; 14 бр. в съоръжения на открито; 7 бр. в промишлени обекти; 1 бр. в горски територии; 1 бр. в полски (извън урбанизираните) територии и 23 бр. в други отрасли.

Без нанесени материални щети са възникнали 589 пожара, от които: 109 бр. в сухи треви, паднала листна маса и храсти в урбанизирани територии; 184 бр. в сухи треви, паднала листна маса и храсти в извън урбанизирани територии; 26 бр. в стърнища; 156 бр. в отпадъци; 61 бр. в комини; 53 бр. други. Извършени са 263 бр. аварийно-спасителни и помощни операции, от които: 188 бр. техническа помощ; 29 бр. катастрофа с транспортни средства; 18 бр. инцидент с опасни вещества и материали; 11 бр. оказване помощ на пострадали граждани; 6 бр. оказване на помощ, издирване и/или спасяване; 5 бр. бедствие; 4 бр. авария; 2 бр. битов/промишлен инцидент.

Лъжливите повиквания са 44 бр. Помощ на други РСПБЗН – 74 бр. Дежурства с пожарна техника – 29 бр.
През годината при пожари са загинали 5 човека, а пострадалите са 13.

Най-голям е делът на възникналите пожари в жилищата и личните стопанства на гражданите – 117 броя.

За организиране и координиране действията за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия, в РДПБЗН-Русе е създадена организация за оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия. Такава помощ през 2017 г. е оказана при разработването и/или актуализацията на: Областния план за защита при бедствия на област Русе, в частта “Ледоход по р. Дунав”; Общинския план за защита при бедствия на Община Сливо поле; Външни аварийни планове на обектите с висок рисков потенциал извършващи дейност на територията на общините Бяла, Русе и Ценово. Съгласувани са също и външните аварийни планове на седем обекта с ВРП.

Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволците и населението. През годината е извършено обучение общо на 4271 деца и ученици, като са проведени 100 занятия в центъра за обучение на РДПБЗН – Русе – 2844 ученици от 1 до 9 клас. В 29 училища от областта, съгласно утвърден график, са проведени комплексни теоретико-практически занятия с участието на 1379 ученици от десетите класове. Проведени са занятия – открити уроци (квалификационна дейност) от инспектори от РДПБЗН – Русе в детски градини с деца и учители. Проведени са и две методически занятия с учители от детски градини във връзка с провежданите от тях занятия в учебни ситуации по защита на населението. Оказано е съдействие и експертна помощ от служители от ДПК и ПК на директори на детски и учебни заведения за изработване на образователни материали с насоченост за действия при бедствена ситуация, и при проведени занятия и учебни евакуации.

През април и май се проведе областния кръг на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ с участие на рисунки на 105 деца и ученици от 12 детски градини и училища, и ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, с участие на 21 отбора – 84 състезатели от 21 училища от област Русе. Областен първенец е отборът на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла, който участва в републиканския кръг на състезанието през юни. Оценката за проведените мероприятия е, че те допринасят за повишаване на знанията и уменията за адекватни действия при бедствия и извънредни ситуации. След провеждане през октомври на националния етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“ сред отличените и наградени деца са и двама участника от област Русе.

Сподели:

Още новини от деня