Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

844 са наетите по механизма „Лична помощ“ в община Русе

Подписани са месечните отчети и работните графици от 844 лица, наети по Механизъм „Лична помощ“, от 251 лица наети по Програма „Асистентска подкрепа“ и от 130 лица наети по проект „Грижа в дома в община Русе“ в град Русе и всички населени места от община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение стореното в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Проведена е втора конференция „Добри практики и мерки за интеграция в социалната и образователната сфера“ по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“.

Здравният медиатор участва в 2 екипни срещи в отдел „Закрила на детето“, на които бяха обсъдени случаи на лица от ромски произход.

Сподели: