Съдът отмени санкция от Инспекцията по труда спрямо СОУ „Христо Ботев“ – Глоджево

Районният съд в Русе отмени наказателно постановление №18/1803337 от 8.02.201З г, издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“-Русе, с което на СОУ „Христо Ботев“ – Глоджево е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв. Решението подлежи на обжалване пред РАС.На 6.01.2012г. жалбоподателят, в качеството му работодател, сключил с лицето Х. срочен трудов договор, като назначил последната на длъжност „б…“. На 10.09.2012г. между същите стран…

Код на новината : *120179.html

    

Сподели: