86 ученици от Русенска област не са издържали зрелостния си изпит по български език и литература

86 ученици от Русенска област не са издържали зрелостния си изпит по български език и литература

86 ученици от Русенска област не са издържали зрелостния си изпит по български език и литература

86 ученици от Русенска област не са издържали зрелостния си изпит по български език и литература. От явилите се общо 1453 ученици от 30 училища пълните отличници са трима. Това съобщи днес началникът на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева. Постигнат 6-ти резултат в страната на ДЗИ по БЕЛ. 8 училища от областта са  с успех над средния за страната (през 2018 г. – 11 училища). В 22 училища  резултатът на НВО е по-нисък от средния за страната (през 2018 г. – в 19 училища). Запазва се тенденцията най-високи резултати да постигат учениците от профилирани гимназии и профилирани паралелки в средни училища и гимназии. Ето и явилите се на предмет по избор:

Възможните решения за повишаване на резултатите са:

•Много специфични за всяко училище.

•Разработване на училищна политика за подготовка на учениците за ДЗИ в целия етап на обучение, а не само в последния гимназиален клас. Използване на разнообразни методи на обучение, поставяне на ученика в центъра на образователния процес.

•Стимулиране на работещи, а не формално регистрирани МО или на други обединения (на територията на населеното място).

•Създаване на банка с изпитни варианти на училищно равнище.

• Споделяне на добри педагогически практики като част от вътрешноучилищната и/или междуучилищната квалификационна дейност.

•В училищата с най-слаби резултати:  необходимост от системна работа за подобряване нивото на овладяване на български език от ученици билингви (писмено и говоримо).

Сподели:

Още новини от деня